Girly Tumblr Themes
Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here. Write here.
Kung may balak kang agawin ang taong mahal ko…

beben-eleben:

Pag-aralan mo munang huminga sa ilalim ng lupang may patong na semento.